Felhasználási feltételek

A kaprinay.com weboldal felhasználási feltételei

A Sparring Partner in Business Kft. (Székhelye: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.; Cégjegyzékszám: 01-09-407054, Adószám: 32108860-2-41, Képviseli: Kaprinay Zoltán ügyvezető), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) üzemelteti a www.kaprinay.com és www.sparringpartner.business honlapot (együtt: “Honlap”).

A jelen Felhasználási Feltételek a Honlap használatára vonatkozó szabályokat tartalmazzák, amelyeket a látogató köteles elolvasni, elfogadni és betartani a Honlap használatához. Ha a látogató nem fogadja el ezeket a felhasználási feltételeket, a továbbiakban nem jogosult a Honlap használatára. A Szolgáltató jogosult megtiltani bármely látogatónak a Honlap használatát, ha a látogató nem tartja be a jelen Felhasználási Feltételeket.

 

1. A szolgáltatás

Az oldalon a látogatók megismerhetik a Szolgáltató által nyújtott átfogó tanácsadási szolgáltatásokat, amelyek üzleti sparring partnerként támogatják a vezetőket, vállalkozásokat, csapatokat és felsővezetőket. A Szolgáltató célja a rugalmasság növelése és a célok elérése közben az általános jólét javítása. A szolgáltatások közé tartozik a személyre szabott vezetői coaching, a csoportos együttműködés elősegítése és az egyedi online kurzusok. Az oldalon megtalálhatók az ügyfelek visszajelzései, blogbejegyzések, valamint információk a Szolgáltató széleskörű üzleti tapasztalatairól. A látogatók kérhetnek felderítő konzultációt, feliratkozhatnak hírlevelekre, és hallgathatnak érdekes podcastokat.

A látogatóknak a Szolgáltató korlátozott, nem kizárólagos, nem al-licenszbe nem adható, nem átruházható engedélyt ad a Honlaphoz való hozzáférésre és annak kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra történő használatára.

A Honlap tartalmazhat a Szolgáltató weboldalán kívüli más honlapokra mutató linkeket. A Szolgáltató nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget a harmadik felek honlapjaiért, beleértve azok tartalmát, pontosságát és működését.

 

2. A felhasználás korlátai

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztasson vagy töröljön bármilyen tartalmat. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

A látogató vállalja, hogy nem kerül meg vagy nem kapcsol ki semmilyen, a Szolgáltató által használt tartalomvédelmi rendszert vagy digitális jogkezelő technológiát. A látogató nem végezhet visszafejtést a Honlapon, nem távolíthat el semmilyen azonosító, szerzői jogi vagy egyéb tulajdonosi fenntartást; illetve nem használhatja a Honlapot bármilyen jogellenes vagy illetéktelen módon.

A látogató vállalja továbbá, hogy sem szándékosan, sem akaratlanul nem használ vírust vagy más káros komponenst, illetve nem módosítja vagy károsítja más módon a Honlapot vagy a kapcsolódó hálózatot, illetve nem zavarja meg más személyeknek a Honlapot használatát vagy élvezetét. A látogató beleegyezik, hogy a Szolgáltató engedélye nélkül nem szerez hozzáférést, nem másolja a Honlap bármely elemét, sem robot, scraper vagy más automatizált eszköz vagy kézi eljárás technológia útján, és másnak sem biztosít lehetőséget.

Ha a látogató külső weboldalt üzemeltet, és a Honalpra mutató linket kíván létrehozni, akkor ezt a Honlap kezdőlapjának pontos URL-jének megadásával teheti meg (pl. mélylinkek nem engedélyezettek). A hivatkozás semmilyen módon nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató támogatja a külső weboldalt, vagy hivatkozik rá. A „framing” vagy hasonló megoldások használata tilos, és a látogatónak biztosítania kell, hogy a Honlapra mutató link új ablakban nyíljon meg.

A Honlap a Szolgáltató és licencadói jogvédett tulajdona, és a Szolgáltató és a Honlapon található valamennyi védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi elnevezés és egyéb szellemi tulajdonjog a Szolgáltatót illeti. Ezen szerzői művek és szellemi tulajdonjogok egyike sem használható vagy hasznosítható más módon, mint a Honlap személyes, nem kereskedelmi célú használata. A Szolgáltató nem ruházza át a látogatóra a Honlap és a kapcsolódó szerzői művek és szellemi termékek bármely elemének tulajdonjogát.

Tilos tehát a Honlap tartalmának kereskedelmi célú másolása, közzététele vagy módosítása, valamint a Honlapon megtekintett vagy onnan kinyomtatott információk továbbértékesítése a Szolgáltató engedélye nélkül. Az engedélyt korlátozásokhoz kötik, amennyiben a látogató köteles a letöltött anyagok tekintetében betartani a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó valamennyi törvényt és a Honlap használati feltételeit, és a látogató nem módosíthatja a Honlapról letöltött anyagokat.

 

3. A Szolgáltató felelőssége

A Szolgáltató a Weboldalt „as is” (’ahogy elérhető”) módon nyújtja, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget a jelen Feltételekben nem kifejezetten meghatározott feltételekért, kijelentésekért vagy garanciákért.

A Szolgáltató nem felel a látogatóval szemben a Honlap használatával kapcsolatos károkért, beleértve az elmaradt hasznot és a vagyoni károkat, még akkor sem, ha a látogatót tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. A Szolgáltató nem felel a Honlap elérhetetlenségéért, átmeneti vagy tartós üzemzavaráért.

A felelősség kizárása vagy korlátozása nem érinti a látogatók azon jogait, illetve nem korlátozza azt a felelősséget, amely a látogató lakóhelye szerinti ország joga szerint nem zárható ki.

 

4. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási feltételekre Magyarország törvényei irányadóak, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. A látogató elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekkel vagy a Honlappal kapcsolatban felmerülő bármely jogvita vagy követelés tekintetében a járási (fővárosi kerületi) bíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák és a Kúria általános hatáskörrel rendelkező bíróságai rendelkeznek joghatósággal, és bármely ilyen jogvita esetén a látogató aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy bármely okból végrehajthatatlan, az adott rendelkezés a jelen Felhasználási Feltételekből törlésre kerül, és nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

A jellegüknél fogva a jelen feltételek megszűnése után is fennmardó rendelkezések, a Felhasználási Feltételek hatáyon kívül helyezése után is hatályban maradnak.

Jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése alóli lemondás nem minősül az ilyen vagy bármely más rendelkezésről való folyamatos lemondásnak, és a Szolgáltatónak a jelen Felhasználási Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem minősül az ilyen jogról való lemondásnak.

A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató egyoldalúan határozta meg, és fenntartja magának a jogot, hogy azokat korlátlanul módosítsa és visszavonja.

Budapest, 2024. május. 31.
Sparring Partner in Business Kft.